Ünye İlçe Halk Kütüphanesi

nakşibent

Salahaddin Mübarek'in Enîsüttalibîn adlı eseri esas alınarak hazırlanan bu romansı dosya, Nakşîliğin pîr-i azîzi Şah-ı Nakşıbend Hazretleri'nin hareketli hayatından yansıyan dört kapı ahkâmının bereketli esintilerini günümüze taşıma gayretinin ürünüdür.

Ruhaniyetine selâm himmeti h?zır olsun Hazretin h?rika hayatından herkese illâki bir nasib vardır.

Nasîbini kısmetini alan alsın. Ya Selam!..