Ünye İlçe Halk Kütüphanesi

TAŞINMADIK DUYURUSU

Ünye İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü mevcut yerinde hizmetlerine devam etmektedir.
Hizmet verdiğimiz binanın altkatlarında belediye tarafından yürütülen tadilat çalışmaları nedeniyle binanın giriş ve merdivenlerinde
aşırı yığınaklanan mal, malzeme, moloz, hurda ve diğer artıklardan dolayı halkımız nezninde Kütüphanenin
taşındığına dair yanlış bir algısı oluşmuştur.

Herşeye rağmen Kütüphanemiz mevcut yerinde tüm bölümleriyle halkımızın hizmetindedir.

afiş çalışması.jpg